Menu della sezione Spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici

Obrazci (versione in sloveno)

Obrazec - Nasprotovanje uporabi podatkov o šolskih stroških in prostovoljnih prispevkih vzgojno - izobrazevalnim zavodom za predizpolnjeno napoved za odmero dohodnine