Servizi massivi SDICoop

InputMassivo_v1.1.xsd  - pubblicato l'11/08/2023